Nieuws

17 May 2013

Nolda Römer-Kenepa gedecoreerd

Nolda Römer-Kenepa, ex-hoofd van het Nationaal Archief Curaçao kreeg op 26 april 2013 de Koninklijke Onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” opgespeld van wnd. Gouverneur van Curaçao, mw. A. van der Pluijm-Vrede.
Nolda kreeg de onderscheiding m.n. voor haar werk in het verenigingsleven, zoals Centro Pro Arte en de Monumentenraad.

 

Nolda was hoofd van het Nationaal Archief Curaçao van 1990 tot januari 2013. Op 31 januari 2013 is zij met pensioen gegaan.

 

Nolda heeft zich ook (vrijwillig en belangeloos) ingezet voor de Caribische regio middels bestuursfuncties van CARBICA (Caribbean Branch of the International Council on Archives) en was lid van de Executive Council van de International Council on Archives (ICA), waarbij zij optrad als Vice President van deze organisatie. Ze was tevens voorzitter van de CITRA organisatie – de Jaarlijkse Internationale Ronde Tafel Conferentie van Nationale Archivarissen op de wereld.
Ze heeft diverse historische publicaties verzorgd en heeft de organisatie van het Nationaal Archief helpen te professionaliseren. Onder haar verantwoordelijkheid werd de Archieflandsverordening vastgesteld en werd de nieuwbouw van het Depot gerealiseerd.

 

Nolda heeft diverse grote conferenties en congressen georganiseerd op Curaçao, waardoor het vakgebied zich kon professionaliseren. Onder meer de 2e conferentie over “Preservation of Archives in Tropical Climates” in 2003 en de CITRA 2006 werden op Curaçao gehouden.