Inventarissen

ARCHIEVENOVERZICHT NATIONAAL ARCHIEF CURAÇAO
Augustus 2012

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Kerkelijke archieven Curaçao:

 
St. Anna 1782-1786, 1800-1956
Barber 1845-1979
Coromoto

1953-1959

Groot Kwartier 1929-1981
Jandoret 1927-1955
Montagne 1900-1994
Pietermaai 1721-1987
Sint Willibrordus 1843-1978
Soto 1925-1979
Sta. Maria

1847-1978

Sta. Rosa 1840-1963
Suffisant 1951-1969
Vicariaat der Dominicanen 1707-1978
Verenigde Protestantse Gemeente 1727-1990
Westpunt 1817-1988
Wishi 1931-1988

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Kerkelijke archieven Bonaire:

 
Verenigde Protestantse Gemeente 1847-1958

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Kerkelijke archieven Aruba:

 
S. Francisci 1836-1921

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Particuliere archieven Organisaties:

 
Advocatenkantoor Zielinsky & Halley 1859-1879
Algemeen Nederlands Verbond, groep Neder- landse Antillen 1936-1967
Begrafenissociëteit Santa Teresa

1915-1990

Commissie 3e Burgemeestersconferentie 1986-1989
Commissie Onderzoek Onlusten 30 mei 1969 1969-1970

Commissie Onderzoek Politiële Onrechtmatig-heden

1959-1962 en z.d.
Conference of the Great Cities of America 1986-1989
Corporashon pa Desarollo di Corsow (Codeco NV) 1971-2001 (geen toegang)
De Vergenoeging in het dal Willemstad: kapittel 1956-1989

Don Bosco: vereniging R.K.Onderwijzend personeel

1934-1977

Female Jaycees geen toegang
Filmliga Curaçao 1950-1970
Kraamkliniek “Curaçao” Zeelandia 1951-1956
Mgr. Kieckens Stichting 1936-1994

Notariskantoren: notariële protocollen van:

1817-198
  • Beaujon, H.J. 
1927-1953
  • Boesveld, J.
1953-1967
  • Schiltkamp, J.A.
1967-1970

Onze Vloot: Nederlandse Vereniging, Afdeling Curaçao          

1907-1985

Partido Antia Restrukturá 1995 en z.d.

Partido Nashonal di Pueblo

1954 en z.d.

Peter Stuyvesant College 1941-1991

Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba

1950-1999, (2002)
Sint Thomaskring: R.K. vereniging 1929-1958
Sint Thomas (M.A.V.O.) 1936-1992

Societeit De Gezelligheid

1871-1978

Stichting Algemeen Welzijnsfonds UNI

geen toegang

Stichting militaire tehuizen 1931-1993

Theresia Kleuterschool – Groot Kwartier

1941-1963

Toneelgroep Emmastad 1937-1970

Werkgroep Integrale Ontwikkelingsplan

1963-1986
Werkgroep Integrale Ontwikkelingsplan 1963-1986
Union Muhénan Antiano geen toegang

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Families, personen en landhuizen:

 
Ansano, R.      1781-1828, 1953-1975
Antonia, Bernardo

1954-1988

Bakhuis, D.

geen toegang

Baromeo, Carlos 1919-1929
Beaujon, J.J. 1881-1971

Bongenaar, K.

…………

Brenneker, P.  1863-1995
Brown, Stanley 1907-1986
Capriles, David L. 1967-1968

Coffie, S.

1922-1992

Consuls Delvalle

1907-1963

Da Costa Gomez, M.F. (collectie over)

1949-1991

Dovale, R.

1772-1869, 1943-1970

Ellis, Ch. de la Try, 1815-1904, 1960.

Ellis, M.

1789-1904

Eustatia, M.          

1705-1959

Ferrero, familie 1917

Fischer, F.

1946-1973

Haseth, C.P. de

1794-1851, 1994-1998

Haseth, C.W. de

1687-1971
Hoog, J.A. van ’t geen toegang
Ierland, J. van 1927-1995

Jesurun, E.A.V.

1885-1985

Kleinmoedig, Eric

1978-1983, 1992-1993

Kraaijeveld, J. 1929-1994

Landhuis Rafael

1857, 1904-1957

Lannoy, familie de

1742-1952

Liberia-Peters, M.Ph.

1989-1993

Martina, Harold 1952-1992
Martina, Juan Antonio (Juancho) 1954-1996 en z.d.
Metry, F.

1904-1905, 1980-1991

Perrigault Monte, M.

1945-1993
Pieternella, Richard F. 1964-2003
Poelen, W. 1947-1996

Prunetti-Winkel, P.

1762-1945

Quast, Herman

1800, 1901-1969

Rammelman Elsevier, familie  1829-1881

Rigaud, S.

1942-1977

Ritter, S.

1942-1977

Römer, A.

1884-1992

Rosario, G.E.  lijst in voorbereiding
Rutten, A.M.G. 1853-1995
Sint Jago, R.

1953-1955

Soest, J. van 1876-1982

Sprockel, T.

1971-1995

Statius Muller, familie A.L.   

1695-1910

Sulvaran, F.R. 1967-1969

Veer, A.M. de

1850

Winkel-Maal, Th.

1764-1961

Winkel, familie

1762-1980

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Letterkundig Documentatie Centrum met werken van:

 

A.G. Broek, N. Ecury, L. Berry-Haseth, B. Jos de Roo, C.P.de Haseth, G.W. Rutgers,
B. Römer, G.E. Rosario en May Henriquez.

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Bedrijfsachieven:

 
E&G Martijn     1948-1981
La Moda de Paris       

1890-1989

Maduro & Curiel’s Bank

1889-1986

Spritzer & Fuhrmann 1929-1989
Delvalle Hermanos geen toegang

Maduro Jr. & Co.

1895-1976

 

Archief/Collectie:        

Periode:

Overheidsarchieven:

 

Afdeling Public Relations van het Eilandgebied Curaçao   

1974-1984

Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen       

1946-1953

Algemene Rekenkamer: klapper op de namen van
plantages, plantage-eigenaren en stukken betref-
fende de verantwoording van de uitbetalingen
i.v.m. de opheffing van de slavernij in de West Indië (op micro)

(1862), 1863-1868, (-1873)

Archeologisch en Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen (AAINA)

1964, 1967-1998

Archief Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba tot en na 1828 (op micro)

1709-1826, 1828-1902

Archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba tot en na 1828 (op micro)

1708-1828, 1828-1914

Bureau Constitutionele Zaken met archieven van
Bureau Overheidsinnovatie en Kerngroep Automatisering 

1994-2005
Burgerlijke Stand Curaçao 1816-1939
Commissie Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd

1933-1961

Curaçaosche Hypotheek-, Spaar- en Beleenbank

1850-1970

Departement van Handel, Industrie en Werk-gelegenheid

1970-1991

Departement van Onderwijs, Afdeling Curaçao

(1909), 1943-1995

Departement voor Ontwikkelingssamenwerking: rapportencollectie

1911-2010

Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1960-1981

Dienst van het Kadaster

1906? 1606?-1919

Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken          

1983-2005

Districtmeesters van het 3e, 4e en 5e district, met aanvulling (Kolekshon Juliana-Brenneker)

1856-1941

Dossiers van landsdienaren behorende tot het archief van het gouvernement van Curaçao

1824-1840, 1879-1967

Gerecht in Eerste Aanleg, afdeling Sint Maarten

1919-1979

Gewisselde stukken van de Koloniale Raad, behorende tot het archief van het gouvernement

1906-1938
Gouvernement van Curaçao/Koloniaal archief 1718-1939
Gouvernement van het Eilandgebied Saba 1830-1977

Gouvernement van het Eilandgebied Sint Eustatius

1750, 1765-1971

Hof van Justitie, met register van Geboorten, Huis van Bewaring en Strafgevangenis

1872-1958

Huwelijken en Overlijden van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius

1706-1974

Inspectie der Belastingen

1909-1973

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag

1956-2002

Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

(1949), 1951-2010

Koloniale secretaris bevoegd tot het uitoefenen van het notarisambt en zijn opvolgers

1846-1957, 1970
Landsradio en Telecommunicatiedienst 1885, 1907-1968

Objectendossiers behorende tot het archief van het gouvernement

1800-1956

Project Bolivar-Brion (kopieën)

1752-1849

Projectorganisatie Ontmanteling Land Nederlandse Antillen (POLNA)

2007-2010
Raad van Advies 1950-1990

Regeringsvoorlichtingsdienst

1983-1984

Repertoria van deurwaarders A.L. Pietersz, M.R. Sint Jago en A.D. Marcel

1940-1972

Stamlijsten van het personeel van de Vrijwillige Korpsen Aruba, Bonaire en Curaçao

1941-1947