Nieuws

21 Mar 2014

Nationaal Comité Blue Shield Curaçao

 

Het Internationale Comité van het Blue Shield heeft Curaçao officieel de status van  landencomité gegeven. (Februari 2013). Het werd in februari 2014 als stichting ingeschreven.

 

Blue Shield is het culturele equivalent van het Rode Kruis.
Het heeft als doel om het culturele erfgoed te beschermen in geval van oorlog of natuurrampen. Voor Curaçao – in een orkaangevoelig gebied – is dat van belang. Blue Shield’s missie is gefundeerd in het Haagse Verdrag van 1954 (Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict) Blue Shield’s netwerk bestaat uit organisaties die zich bezighouden met archieven, musea, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken, evenals monumenten en sites.

Het Internationale Comité van het Blue Shield, opgericht in 1996, bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die werkzaam zijn in dit gebied:
• de International Council on Archives (www.ica.org), lokaal vertegenwoordigd door het Nationaal Archief Curaçao;
• de International Council of Museums (www.icom.museum), lokaal vertegenwoordigd door NAAM;
• de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (www.icomos.org), lokaal vertegenwoordigd door de Stichting Monumentenzorg en individuele leden M. Newton, G. Gehlen;
• de Internationale Federation of Library Associations and Institutions (www.ifla.org), lokaal vertegenwoordigd door de Nationale Bibliotheek en
• de coördinerende Raad van Audiovisuele Archieven Verenigingen (www.ccaaa.org)

De lokale vertegenwoordigers van deze NGO’s op Curaçao hebben op initiatief van Jopi Hart en het Nationaal Archief het landencomité Curaçao aangemeld voor erkenning. Deze erkenning is in februari 2013 verkregen.

Het Internationale coördinerende comité (ICBS) heeft haar hoofdkantoor in Parijs.

Waarom is het Blue Shield Comité Curaçao zo belangrijk?

Als erkent lid hebben we toegang tot een netwerk van landen, specialisten en expertise voor bescherming van ons erfgoed in geval van een gewapend conflict maar ook bij natuurrampen Het crisis team (rampencoördinatie die ingesteld wordt bij een orkaandreiging) houdt zich niet primair bezig met het beschermen van ons erfgoed, onze monumenten, archieven, boeken en artefacten. Het is goed dat er een aparte organisatie is die preventieve maatregelen kan nemen voor de bescherming van deze cultuurschatten, die uniek en onvervangbaar zijn.


Het Nationale Blue Shield Comité Curaçao zal zich in eerste instantie gaan bezig houden met awareness programma’s en het opstellen van professionele rampenbestrijdingsplannen voor de erfgoedbeherende instellingen.

 Het Bestuur van Stichting Blue Shield Curaçao bestaat uit:

drs. M.A. (Max) Scriwanek, voorzitter

G.E.M. (Gerda) Willems, vice voorzitter / secretaris

R.Q.J. (Rhuendley) Janzen, secretaris

drs. M.J. (Miriam) Jonker, penningmeester

M.A.C. (Lida) Pandt, tweede penningmeester